Seu Central d’Alcohòlics Anònims als Estats Units
Alcohòlics Anònims a Europa
Alcohòlics Anònims a l’Estat espanyol
Alcohòlics Anònims a l'Estat espanyol (en anglès)
Associació Al-Anon (suport a familiars i amics de malalts alcohòlics)