AA Girona 82
Centre Cívic Sant Narcís
Pl. Assumpció, 27
17000 Girona

 
           
 

aagirona82@aagirona82.org

 

   

© Disseny, programació i manteniment tècnic:
IDDIC - Estudi Vaqué
Contacte amb el webmàster: direccio@iddic.com
Creació: agost 2004

AA Girona 82 i IDDIC no poden garantitzar l'aparença gràfica adequada d'aquesta web en condicions diferents a les esmentades.
AA Girona 82 i IDDIC no es fan responsables de les conseqüències derivades d'un mal ús o d'una mala interpretació d'aquest website i dels seus continguts, així com d'errors tipogràfics, fallides tècniques del servidor web o d'altres factors accidentals.

 
           
 

De conformitat amb el què estableix la LOPD (Ley de Protección de Datos Personales) i la LSSI (Ley de Seguridad en Internet):

 

   
  • AA Girona 82 preservarà la privacitat dels usuaris i visitants d'aquesta web i garanteix la confidencialitat de la seva identificació.

  • Les dades de caràcter personal obtingudes des d'aquesta web mitjançant formularis, correus electrònics o qualsevol altra via, seran tractades de forma confidencial i amb la única finalitat per a la què hagin estat sol·licitades.

  • AA Girona 82 es reserva el dret de contrastar les seves dades amb fonts públiques o amb altres bases de dades internes per tal de garantir-ne la legitimitat.

  • En cap cas AA Girona 82 vendrà, cedirà o compartirà amb tercers les dades dels usuaris, a menys que aquests ho autoritzin expressament.

  • Des d'aquesta adreça, AA Girona 82 posa a l'abast de l'usuari tots els mecanismes necessaris per a facilitar-li i garantir-li la possibilitat de rectificar o fins i tot eliminar definitivament les seves dades, en el moment en què aquest ho decideixi, i sense que romangui cap més compromís entre ell i AA Girona 82 que el que imposi la legalitat vigent.